Torsby

Brunnarna räcker inte till

1:29 min

Sommarens skyfall över Torsby kostar kommunen sju miljoner kronor. Över 50 fastighetsägare drabbades inom dom centrala delarna av Torsby, och nu måste dagvattenbrunnar och ledningar dimensioneras om.

– Det verkar som om regnskurarna är betydligt kraftigare nu. De är alltså kraftigare än vad dagvattensystemet är dimensionerat för, säger Jan Esping, teknisk chef i Torsby kommun.

– Det gör att det blir stora floder och systemet orkar inte att ta emot regnet som kommer med otrevliga översvämningar till följd. Vi kommer att få ett tilläggsanslag på sju miljoner kronor för att kunna åtgärda de trånga bitar där dagvattensystemet är underdimensionerat eller felbyggt.

Det var den 13:e augusti som himmelens portar öppnade sig över Torsby med mängder av larm till räddningstjänsten, eftersom vatten trängde in i fastigheterna. Hittills har ett 50-tal fastighetsägare anmält översvämningar till kommunen och till försäkringsbolag.

En av orsakerna är alltså att dagvattenledningar och brunnar är underdimensionerade, men ytor som förut var bara och kunde ta emot stora vattenmängder har asfalterats vilket ökar trycket på dagvattensystemet.

– Vi kommer att behöva gräva upp där vi har noterat att systemet inte tar emot vattnet tillräckligt. Vi håller på och projekterar och kommer att sätta igån till våren. Arbetet ska vara klart inom två år.