ARBETSMARKNAD

Boråsföretag har svårt hitta rätt personal

1:34 min

Trots en hög arbetslöshet i Sverige, har vartannat svenskt företag problem att rekrytera personal med rätt kompetens. Det här märks tydligt på arbetsförmedlingen i Borås.

– I Boråsmrådet är det så att vi märker att industrin börjar gå allt bättre och många föetag använder sig av bemanningsföretag. Och där är det naturligtvis så att man vill gärna har utbildad arbetskraft med körkort, egen bil och som kan jobba skift. Det här har visat sig att det börjar bli svårt att hitta, för många har gått ut i jobb, säger sektionschef Anki Bård på arbetsförmedlingen i Borås.

Den här bilden för stöd av en företagsenkät som Dagens Industri har gjort och som visar att situationen är densamma landet över. Trots en hög arbetslöshet på omkring åtta procent i Sverige, är det svårt för många företag att hitta personal med rätt kompetens.

Hälften hittar inte rätt
I den enkät som Dagens Industri gjort bland 750 svenska företag uppger närmare hälften av dem att de har svårt att hitta den personal de behöver.

Och det är alltså inte bara högkvalificerad arbetskraft som det är brist på, utan även personal för enklare arbeten inom exempelvis industrin.

Stora pensionsavgångar
Något som ytterligare kommer att försvåra situationen för många företag är de stora pensionsavgångar som väntar de närmaste åren, enligt Anki Bård.

– Nu ser vi att det här med genrationsskiftet börjar komma också och det är det så att ungdomarna inte har valt de utbildningar där det finns flest jobb lediga. Det gäller framför allt inom industrin och kvalificerade verkstadsarbetare. Där kan vi se att det är svårt att motivera ungdomar att satsa på den typen av utbildningar.