Positiva effekter av floating

Vid Karlstads universitet pågår sen 1999 studier i floating. Det innebär att man flyter i en tank som innehåller 500 kilo salt och 500 liter vatten. Syftet med floating är att uppnå maximal avslappning.

Henrik Bergman är adjunkt vid Karlstads universitet och forskar inom mental träning och avslappning. Han konstaterar att de personer som medverkat i studierna enbart upplever positiva effekter.