Linköping

Mobilkameran kan ersätta lösenord

1:35 min

Kameran i din mobiltelefon kan i framtiden fungera som ett alternativ till lösenord när du ska logga in säkert på olika webbsidor.

Tekniken, som i framtiden kan ersätta dagens lösenord, har tagits fram vid Linköpings universitet.

– Folk tenderar ju att använda ganska enkla lösenord som är lätta att komma ihåg. Har man svårare kanske man skriver ner dem eller använder samma överallt och då kan de lätt snappas upp av någon annan och användas igen, säger Anna Vapen, doktorand vid Linköpings universitet.

Den lösning som tagits fram i Linköping kräver en mobiltelefon med kamera och en webbkamera.

– Istället för att knappa in ett lösenord fotograferar man av en streckkod på datorn. Koden tolkas av ett speciellt program i mobiltelefonen och så genereras en ny kod som du håller upp framför webbkameran.