Jönköpings län

Fastighetsägare får chockbesked

2:04 min

Tusentals privatpersoner och företag i länet får nu brev om att deras fastigheter kan ligga på förorenad mark.

Det är länsstyrelsen som gjort en kartläggning över områden där det tidigare legat industrier som kan ha spritt gifter - och nu informeras berörda fastighetsägare via brev.

– Det var lite chockartat, vi hade ingen aning om att tomten kunde vara infekterad när köpte den, säger en av de som fått brevet - Hans Persson i Jönköping.

Det är Naturvårdsverket som gett länsstyrelserna i landet i uppdrag att kartlägga områden där det kan förekomma föroreningar. Syftet är att lokalisera platser där det pågått eller pågår någon form av industriell verksamhet.

I Hans Perssons och hans grannars område i Jönköping till exempel har det legat en plantskola tidigare, som kan ha lämnat olika ämnen efter sig. Ämnen som skulle kunna påverka miljö eller hälsa.
– Men det är inte alls säkert att det är på det viset, men det kan möjligtvis finnas en risk, säger Therese Axelsson på länsstyrelsen.

Ett orosmoment för de berörda personerna och företagen nu är huruvida beskeden om en eventuell förorening kan sänka värdet på fastigheterna.
– Man ska inte se det så, det här är en generell klassning, för att det ska kunna påverka fastighetsvärdet krävs noggrannare undersökningar.

Reporter Tommy Nilsson
news.jkpg@sr.se