SOCIALSKANDALEN I MARK

Sökte kvalitetsstämpel trots brister

1:27 min

Marks kommun får återigen kraftig kritik från Socialstyrelsen. Trots att arbetet med barnärenden inom socialtjänsten hade havererat sökte man samtidigt en kvalitetsstämpel för arbetet med barn.

Det var i början av året som kommunen ansökte om en så kallad BBIC-licens, som garanterar kvalitet på arbetet med barn, trots att Socialstyrelsens granskning sedan visade att det fanns stora brister.

– Jag kan bara säga så här i efterhand att jag inte alls kan förstå hur man resonerade i kommunen när man i det läget valde att ansöka om licens, säger Katarina Nunier, utredare på Socialstyrelsen.

BBIC står för "barnens bästa i centrum" och är ett system som tagits fram för att garantera kvalitén på arbetet med barn i kommunernas socialtjänster. Kraven är ännu högre ställda än i lagtexten, och för kommunerna är en BBIC-licens en eftertraktad kvalitetsstämpel.

Tanken är att kommuner först får en provlicens och sedan efter några år själva ansöker om en ordinarie licens. Det är då upp till kommunerna att bedöma att man lever upp till kraven, kontroller görs först i efterhand.

Marks kommun fick en provlicens 2007 och ansökte i februari i år om en ordinarie licens, man ansåg alltså att man levde upp till de högt ställda kraven på arbetet med barn. Detta var alltså samtidigt som Socialstyrelsen granskning av kommunen pågick, en granskning som sedan visade på kraftiga brister i just ärenden med barn.

Och Socialstyrelsens Katarina Nunier är kritisk till Marks kommuns dåliga självinsikt.

– Antingen så har man tyckt att man eller så har man trott och tyckt att man uppfyllde förutsättningarna, eller så har man inte tillräckligt undersökt att man gjorde det.