Svenska vapen används av irakisk militär

Irakiska soldater har svenska granatgevär. Enligt uppgifter till Ekot är det den amerikanska militären som överlåtit vapnen till irakierna. Det strider mot det exportavtal som Sverige har med USA.

Ekot har tagit del av artiklar och fotografier från den amerikanska militären som visar att amerikanska specialförband tränar sin irakiska motsvarighet med det svenska granatgeväret AT4. Detta bekräftas av amerikanska soldater.

Jag var placerad i sydöstra Bagdad vid Rustamiyah-basen mellan 2008-2009, säger den amerikanske soldaten Michael Kern.

Han berättar att han såg när amerikanska soldater flyttade det svensktillverkade vapnet AT-4 till den irakiska delen av militärbasen. Michael Kern tjänstgjorde vid första brigaden i den amerikanska arméns fjärde infanteridivision. Han och en annan soldat vid samma division vittnar också om att de sett AT4:or på irakiska militärfordon.

AT-4:an, eller pansarskott 86, är ett granatgevär som avfyras från axeln. Den spränger sig igenom både bepansrade fordon och hus. AT-4:an har blivit en storsäljare till flera länder, inte minst till USA, som har köpt över en halv miljon AT-4:or.

På det amerikanska utrikesdepartementet förnekar de inte kännedom om att svenska granatgevär överförts till den irakiska militären.

Av en eller annan anledning så kan utrikesdepartementet inte säga huruvida vapnet har överförts, säger Jay Greer, som är presschef på avdelningen för politisk-militära relationer på det amerikanska utrikesdepartementet.

Den myndighet i Sverige som ansvarar för kontrollen av exporterna är ISP, Inspektionen för strategiska produkter. Generaldirektören Andreas Ekman Duse säger att, enligt det avtal Sverige har med USA får amerikansk militär inte överlåta svenska granatgevär till ett tredje lands militär.

Ett slutaranvändaråtagande innebär att landets försvarsmakt har ett ansvar för att ha kontroll över sin egen utrustning och att inte heller ge bort systemet till något annat land.

– Då ställer vi givetvis frågan till regeringen i det landet, vad som hänt för någonting. Vi måste få information från det landet. I den mån vi inte får någon information innebär det att någon ytterligare export från svensk sida inte är aktuellt, säger Andreas Ekman Duse.

Men om vi har uppgifter om att den irakiska statsmakten disponerar svensktillverkat krigsmateriel, vad säger du då?

– Då får vi ta upp en diskussion, i så fall, med amerikanerna om detta, svarar han.