Jönköpings län

Kritik mot brev om föroreningar

Nu kommer det kritik mot de brev som Länsstyrelsen skickat ut till fastighetsägare runt omkring i länet. I breven får ägarna veta att marken som de bor på kan vara förorenad av en verksamhet som tidigare har bedrivits på platsen.

 - Jag förstår att folk blir oroliga. Samtidigt som jag är förvånad över det sättet länsstyrelsen gått till väga när de skickat ut breven, säger Staffan Peterson, regionchef på Villaägarnas riksförbund.

Staffan Peterson förklarar att han tycker breven är märkliga på det vis att de går ut med dubbla budskap, att man säger å ena sidan kan det vara riktigt farligt å andra sidan inte.

Det är Naturvårdsverket som givit länsstyrelserna i Sverige uppdraget att kartlägga alla områden som eventuellt kan vara förorenade. På de områden som är klassade med liten eller mycket liten risk kommer antagligen ingen markundersökning göras över huvud taget. Som vi kunde höra tidigare idag har detta gjort många villaägare oroliga för sin hälsa och att värdet på deras hus kan sjunka.

Annelie Johansson är avdelningschef på enheten för miljö och samhällsbyggnad på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

- Det här är ju något som är påkallat av staten, att vi arbetar med att identifiera och inventera misstänkt förorenade områden, säger hon. Men visst, jag har förståelse för att människor reagerar.

Skulle man kunna göra ordna en egen undersökning som ni sen bekostar?

- Nej, det är bara vissa områden som vi kommer att bekosta våra egna undersökningar på. Men man kan göra det på egen bekostnad om man vill.

Men en del av de som fått de här breven kommer alltså få leva i ovisshet?

- Ja, det kommer de att få göra, säger Annelie Johansson på Länsstyrelsen.

Reporter Tommy Nilsson