Världens första fälla för antimateria

Nu har antimateria för första gången fångats upp och kommer kunna studeras ordentligt. Och lär vi oss mer om antimateria kan vi nu få svar på universums största fråga: varför det finns någonting överhuvudtaget?

Antimateria brukar kallas för universums spegelbild, en slags motsats till allt vi har runt omkring oss.

Allting som finns består av atomer, och en vanlig atom har en plusladdad kärna, omringad av minusladdningar - en antiatom är precis tvärtom - den har en minusladdad kärna, omringad av plusladdningar.

Precis efter Big bang fanns lika mycket antimateria som vanlig materia, men nästan direkt förgjordes antimaterien av den materia som finns runt omkring oss idag.

Forskare lyckades skapa antiatomer redan i mitten av nittiotalet genom att försöka efterlikna energiförhållandena vid Big bang, där kärnan av atomer fick krocka med ljusets hastighet. Men antiatomerna förgjordes omedelbart eftersom de hela tiden träffade på vanlig materia.

Nu har ett internationellt forskarteam vid CERN laboratoriet i Geneve, för första gången fångat in och börjat studera antimateria ganom att använda sig av ett meterlångt och nerkylt rör:

– Och där finns ett magnetfält och sånt som behövs för att hålla fast antiatomerna.

Atomfysikern Svante Jonsell, som varit med och fångat in de 38 första antiatomerna, menar att målet är att få en tydlig bild av skillnaden mellan materia och antimateria och få svar på fysikens stora gåta:

– Varför materian och antimaterian inte har släckt ut varandra helt perfekt och varför några få av de vanliga partiklarna så att säga blivit över och skapat det vi ser idag.

Referens:
Andresen G. B. et. al. Letter. Trapped antihydrogen. Nature 2010. DOI: 10.1038/nature09610