Socialutskottet överlägger om barnkonventionen

1:48 min

En mängd politiker och organisationer kräver att barnkonventionen ska göras till svensk lag, eftersom barns rättigheter kränks dagligen. I dag ska politikerna i riksdagens socialutskott bli överens om frågan.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg hoppas att dagens diskussioner leder till ett besked som stärker barnkonventionens ställning.

– Jag hoppas att man tar den kritik på allvar som Sverige har fått när det gäller barnkonventionens rättsliga ställning, och funderar över vad vi i Sverige behöver göra för att leva upp till och respektera barnkonventionen tydligare.

På vilka sätt bryter Sverige mot barnkonventionen?

– När man har fört över barnkonventionen till befintliga svenska lagar så har man ibland försvagat den. Ett sådant exempel är barns rätt att komma till tals, exempelvis i socialtjänsten, och det är inte okej.

Det finns en stor majoritet i riksdagen för att barnkonventionen ska införlivas i svensk lag, direkt eller att det utreds först utreds hur det ska gå till.

Det vill de rödgröna partierna, samtidigt som Kristdemokraterna hade kravet i sitt valmanifest och Folkpartiets landsmöte fattat samma beslut. Därför har också riksdagsmän från de två allianspartierna skrivit motioner om det här.

Bakgrunden är att ett 20 år gammalt riksdagsbeslut, om att svenska lagar på olika områden ska anpassas till barnkonventionen, fått mycket hård kritik för att inte fungera och i vissa fall till och med försämra för barnen.

Samtidigt finns ett hårt motstånd mot att införliva konventioner om mänskliga rättigheter i svensk lagstiftning. Det är svårt att se alla konsekvenser.

Socialutskottet ska idag formulera sitt förslag till beslut till riksdagen. Såvitt Ekot erfar blir det inte ett tydligt ja, men inte heller ett tydligt nej. Man söker formuleringar i en lösning som gör att alla som driver barnrättsfrågor kan acceptera den.

Hur beslutet kommer att se ut, och vad det egentligen innebär, väntas alltså besked om senare idag.