Blåfenad tonfisk hotas av utfiskning

2:00 min

Enorma vinster står mot ekologi när 48 länder samlats i Paris för att sätta nya fångstkvoter för det snabbt borttynande beståndet av blåfenad tonfisk - en stöttepelare i det exklusiva japanska sushiköket.

Att behålla dagens kvoter skulle vara förödande, säger Isabella Lövin, miljöpartistisk EU-parlamentariker med inriktning på fiskefrågor:

– Den plan man säger sig vilja från de här tonfiskfiskande länderna, den ger en 60-procentig chans för återhämtning av den blåfenade tonfisken till år 2022. Det är att hålla på med något slags hasardspel med biologisk mångfald, säger hon.

Den silverskimrande blåfenade tonfisken är kraftfull, kan väga mer än 600 kilo och accelererar snabbt upp till 70 kilometer i timmen och har få motståndare - i haven.

Men tonfisken är också kapabla till att ge fiskare enorma vinster, över hundratusen dollar kan betalas per styck i Japan, där deras fasta röda kött skärs till sushi.

Bestånden i Medelhavet och Atlanten har minskat kraftigt och hotas av utrotning, enligt forskare. Försök att införa handelsförbud för blåfenad tonfisk har misslyckats, bland annat på grund av motstånd från Japan som importerar över 80 procent av fångsten.

Frågan är nu vad det omdebatterade internationella organet Iccat, som skapats just för att bevara den blåfenade tonfisken i Atlanten och Medelhavet, ska hamra fram under förhandlingarna i Paris.

Förutom fiskekvoter har Icaat tidigare beslutat om kontrollsystem för att minska svartfisket, men vinsterna är så stora, det finns uppskattningar om att bortåt 30 procent av fångsten ligger utanför kvoterna.

Försöken att skapa en enad EU-linje inför mötet har misslyckats. De stora tonfiskeländerna, Italien, Spanien och Frankrike vill behålla de nuvarande kvoterna på 13 500 ton per år medan bland annat Sverige, Nederländerna och Storbritannien vill minska kvoterna kraftigt.

Kanske kan förhandlingarna i Paris vältas över ända av krav på minskade fiskekvoter från oväntat håll – nämligen från Japan som köpt upp flera årsförbrukningar av fryst blåfenad tonfisk som nu ligger i lager, säger Isabella Lövin:

– Så de är inte nödvändigtvis jätteintresserad av att ha högre kvoter än vad det är i dag för att sedan ha en säkrad tillgång till blåfenad tonfisk i framtiden. Man är ganska känslig trots allt för den internationella opinionen som faktiskt har pekat ut Japan som den stora boven i det här dramat, säge EU-parlamentarikern Isabella Lövin.