Personal lämnar dementa inlåsta utan tillsyn

2:03 min

På sex av tio demensboenden som kontrollerats av Socialstyrelsen låste personalen in de boende under natten, trots att det inte är tillåtet.

– Jag tycker att resultaten är nedslående. Jag tycker att det är oanständigt att våra äldre och sjuka ska ha det på det här viset i Sverige 2010, säger Per-Anders Sunesson, chef för tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen.

Vad möttes era inspektörer av?

– I ungefär sex av tio inspekterade boenden lämnade personalen boendet, låste dörren och gick. Det förekom både att man var borta bara några minuter och betydligt längre men det viktiga var att man kunde konstatera att man inte hade tillräcklig uppsikt över de äldre, säger Per-Anders Sunesson.

Socialstyrelsen gjorde i början av november oanmälda inspektioner på 94 demensboenden i nästan 50 kommuner runt om i landet.

Resultatet visar alltså att de boende låstes in på sex av tio boenden. På flera boenden var personalen så långt bort att de inte skulle kunna vara på plats inom några minuter om något akut hände.

– Det här är sjuka människor som är i stort behov av omsorg. Vaknar man på natten och det inte finns någon personal så blir man lätt orolig. Vad som helst kan hända, ponera att det skulle inträffa en brand, säger Per-Anders Sunesson, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning.

Vad är allvarligast i det här?

– Jag tycker att det är allvarligt att det är så oerhört utbrett. Här måste det till en ordentlig diskussion, nationellt, kring hur vi ska ha det med vår äldresjukvård, säger Per-Anders Sunesson.

Enligt Socialstyrelsen kan det här i flera fall likställas med olaga frihetsberövande eftersom de dementa ska kunna gå ut om de vill. Det här kommer nu att få konsekvenser för de inspekterade boendena.

– Är det allvarliga brister så kommer vi med all sannolikhet att rikta förelägganden, är det riktigt allvarligt så blir det vitesförelägganden, i övrigt blir det dialog med kommunerna. Vi utgår naturligtvis från att kommunerna omedelbart kommer att rätta till de här bristerna, säger Per-Anders Sunesson.