Nej till skolk i betyg

1:37 min

Göteborgs rödgröna kommunledning säger blankt nej till att skriva in elevernas frånvaro i betygen, som Utbildningsdepartementet vill. Socialdemokraten Anneli Hulthén anser att det är slöseri med arbetstid och resurser.

– Barn och ungdomar som av olika anledningar inte kommer till skolan måste man hantera under den tid de är i skolan och försöka se varför de väljer att vara borta, , säger Anneli Hulthén, socialdemokrat i Göteborgs kommunledning.

Kommunledningen pekar på att mycket görs för att motverka skolk i Göteborg. Bland annat sker en snabb återkoppling till eleven och vårdnadshavare underrättas.

I yttrandet till regeringen skriver kommunledningen att en utskrift av 20 000 betygsdokument om året i Göteborg skulle "innebära ökad belastning för personal, ekonomi och miljö för att förmedla uppgifter som elever och vårdnadshavare redan har tillgång till" och att det också kan "få en stigmatiserande effekt och ha negativ inverkan på elevens utveckling":

– Det är ett ganska starkt straff att skriva in att du har skolkat i åttan eller nian i ett betyg som ska följa dig hela livet. Jag tycker inte det är värdigt våra ungdomar, säger Anneli Hulthén.

Men oppositionen som fått igenom SMS-meddelanden till föräldrar vid skolk och frånvaroredovisning på nätet tycker inte att det räcker. Folkpartisten Helene Odenjung pekar på det ökade skolket i grundskolan de senaste åren och att 750 gymnasieelever i Göteborg fick studiebidraget indraget läsåret 08/09 på grund av skolk:

– Ja, jag är inte nöjd med uppföljningen som görs. Och att det skulle vara stigmatiserande att föra in frånvarotimmarna i ett dokument...Jag undrar hur de tänker, jag förstår det inte, säger Helen Odenjung.

– Och att det påverkar miljön... Det är så låg nivå på det så det är inte sant, fortsätter hon.