"Sverige kan inte stoppa vapenexport till USA"

2:10 min

Den irakiska militären har fått svenska vapen av USA, enligt uppgifter till Ekot. Det är pansarvärnsvapnet AT4, eller pansarskott 86, som överlåtits till Irak, något som strider mot exportavtalet mellan Sverige och Irak. Men trots det kan exporten inte stoppas, enligt Andreas Ekman Duse, som är generaldirektör för Inspektionen för strategiska produkter.

Andreas Ekman Duse säger att även om uppgifterna stämmer går det inte att avbryta exporten till USA. Orsaken är att USA då avbryter sina leveranser till Sverige, bland annat av utrustning till JAS-flygplanen.

– Jag har svårt att se att vi skulle kunna stoppa exporten till USA. Här finns ett stort beroende också på svensk sida av import från USA och av samarbetet på försvarsmaterielområdet. Om vi skulle stoppa exporten skulle Gripen tämligen snabbt bli stående på marken, det vill säga att vi skulle förlora kontrollen över vårt luftterritorium. Samma sak är det med upphandlingen av ambulanshelikoptrar till Afghanistan, som skulle stoppas. Att stoppa samarbetet mellan Sverige och USA är givetvis en omöjlighet, säger han.

Andreas Ekman Duse är generaldirektör för ISP, inspektionen för strategiska produkter, som hanterar svensk vapenexport.

Ett slutanvändarintyg med USA säger att vapnen inte får spridas vidare. Det vapen det handlar om är pansarskott 86.

Svenska freds- och skiljedomsföreningen JK-anmäler i dag ISP och dess chef Andreas Ekman Duse för att han kommer fram till att det är omöjligt att stoppa samarbetet med USA, trots att de bryter mot slutanvändaravtalet.

Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin reagerar starkt på uppgifterna om att svenska vapen lämnats över från USA till Irak.

Han kräver åtgärder från regeringen och vill att ISP ska kallas till utrikesutskottet för att förklara affären.

– Om de uppgifterna stämmer är det mycket allvarligt. När vi exporterar vapen till länder kräver vi ett så kallat slutanvändarintyg. Det betyder att de förbinder sig att inte exportera vapnet vidare eller att skänka bort det till andra länder. Om amerikanerna inte respekterar det slutanvändarintyget betyder det att svenska vapen okontrollerat kommer att kunna spridas över världen. Det vill vi inte, säger Urban Ahlin.

Om USA då säger att man inte säljer något till Sverige, till exempel utrustning till Jas?

– Det är klart att det är ett dilemma. Men om vi vill ha en kontrollerad vapenexport, och det är det vi vill ha i Sverige, då måste vi kunna lita på att de slutanvändaravtal, som vi skriver tillsammans med andra länder, följs. Annars har vi ingen kontrollerad vapenexport, då kan svenska vapen dyka upp precis var som helst i världen.