Inget beslut om att barnkonvention ska bli lag

1:39 min

Socialutskottet har i dag behandlat flera motioner som handlar om att FN:s barnkonvention ska göras till svensk lag. Utskottets beslut blev att inte föreslå någonting, utan att invänta och avvakta regeringens kartläggning kring konventioner om mänskliga rättigheter.

Det här är bra och kommer att stärka barns rättigheter, säger utskottets ordförande centerpartisten Kenneth Johansson.

– Jag tycker att det här är ett väldigt bra beslut och vi har kommit så långt som vi kan komma nu. Det vi nu väntar på är det jobb, och det är viktigt, som nu görs på regeringskansliet. Så fort det jobbet är klart ska vi noga, noga gå igenom och se att det också leder till det vi alla vill att barnets bästa ska vara i första rummet, säger han.

Det ser ut att finnas en stor majoritet i riksdagen för att det ska utredas hur barnkonventionen ska göras till svensk lag.

Det vill hela det rödgröna blocket, Kristdemokraterna hade det i sitt valmanifest och Folkpartiets landsmöte beslöt det.

Men när socialutskottet i dag behandlade motionerna om det här blev beslutet att invänta en kartläggning regeringen gör om skillnaden mellan barnkonventionen och svenska lagar.

Kenneth Johansson menar att regeringens kartläggning också kommer att vara den utredning alla vill ha, för att se för- och nackdelar med att göra barnkonventionen till lag. Det ingår i regeringens strategi för att stärka barnens rättigheter.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig. Vänsterpartiets Rossana Dinamarca är kritisk och tycker inte att det här är ett steg mot att införliva barnkonventionen i lagen.

– Jag tycker att detta är en väldigt svag och lam skrivning, som egentligen inte betyder någonting, säger hon.

Vad tycker du om den?

– Det är illa för alla de barn som hela tiden behandlas illa, där man inte ser till deras rättigheter, säger Rossanna Dinamarca.