Ängelholm

Snart kan du testa att flyga stridsplanet Draken

Medlemmar i F10:s kamratförening i Ängelholm håller just nu att bygga om ett gammalt Drakenplan så att besökarna kan sitta i cockpit och se flygturen på filmdukar runtom planet.

Än återstår en del arbete men det är tillräckligt klart för att kunna testköras.

– Nu ser jag farten komma upp mot 290 - 300, då det lättar upp i luften, säger Kjell-Erik Olsson.

Det speciella med den nya flygsimulatorn är att man sitter i cockpiten på ett riktigt Drakenplan. Instrumenten är kopplade till ett dataprogram som får dem att ge utslag på samma sätt som när man flyger.

– Ja, det skiljer inte mycket. Det är så nära man kan komma. Vill jag göra en roll, så uppför hon sig så som det var, säger Kjell-Erik Olsson.

Kjell-Erik Olsson, som själv har lång erfarenhet av att flyga Draken, han tycker att det känns som att flyga på riktigt.