Kändis-Battles

Perrelli vs Wahlgren i Pretto Battle

8:20 min

 
Vem får flest prettopoäng av domarna? Charlotte Perrelli eller Pernilla Wahlgren?