Klimatmöte i Mexiko

7:04 min

Hör Johan Rockström, professor i naturresurshushållning, om de små stegen som ger anledning till en försiktig optimism efter besvikelsen över det misslyckade klimatmötet i Köpenhamn.