Koldioxidutsläppen kommer att öka i snabb takt

Utsläppen av koldioxid i atmosfären minskade inte så mycket under förra året som forskarna hade trott. Och under de närmaste åren kommer vi att vara tillbaka till den utsläppstrend som har varit under 2000-talet, att utsläppen ökar i snabb takt. Det visar ny forskning.

Det är en oroande trend, enligt Markku Rummukainen, klimatforskare vid SMHI.

– Det är oroande eftersom vi arbetar för att minska klimatförändringar. Vi verkar inte vara på den vägen som är utstakad internationellt och som också får stöd från forskningen med att riskerna blir större med fortsatt klimatpåverkan och klimatförändringar, säger han.

Klimatforskarna hade räknat med att koldioxidutsläppen skulle minska till följd av finanskrisen som inträffade 2008. Nu visar ny forskning att utsläppen minskade under förra året, men inte så mycket som man hade hoppats på, och bara i vissa länder.

Forskarna i gruppen Global carbon project, som står bakom den nya studien, säger att i länder som USA, Japan och Tyskland minskade utsläppen av koldioxid i atmosfären 2009. Andra länder, som Indien och Kina, ökade sina utsläpp under förra året. I Kina ökade utsläppen med 8 procent 2009 jämfört med 2008.

Det är en ineffektiv och ökad förbränning av fossila bränslen som ligger bakom de ökade utsläppen enligt forskarna.

Studien, som publiceras i en artikel i tidskriften Nature Geoscience, baseras på mätningar av olika länders energiförbrukning.

Och framöver kommer koldioxidutsläppen att öka, om den ekonomiska tillväxten fortsätter som väntat, skriver forskarna. Under 2010 kommer utsläppen att öka med tre procent jämfört med förra året. Och det kommer att få negativa konsekvenser på sikt, som blir allt svårare att förhindra, säger Markku Rummukainen.

– Det finns mycket underlag från forskningen som säger att någonstans vid 2 graders medeltemperaturhöjning börjar klimateffekter att synas. Och tillgång till vatten i torra områden, på livsmedelsproduktion inte minst i Afrika, det blir svårare att med anpassningar motverka de negativa effekterna.