Krisutlåning kan ge klirr i statskassan

2:33 min

Om Irland lånar pengar av Sverige kan det innebära många miljoner till statskassan. Irland får nämligen betala en långt högre ränta till Sverige än vad svenska Riksgälden lånar upp pengar för.

Så har skett med de pengar som lånats ut till krisdrabbade Island, säger Thomas Olofsson som är chef för Skuldförvaltning på Riksgälden.

– Vi har inga exakta beräkningar av det här eftersom vi inte öronmärker utlåningen till Island. Skulle man göra en väldigt grov beräkning så handlar det i alla fall om några tiotal miljoner per år i vinst för skattebetalarna.

Island har lånat ungefär 2,3 miljarder svenska kronor av Sverige Enligt Riksgäldens egna beräkningar kan det alltså handla om 35 till 40 miljoner kronor i vinst per år för svenska skattebetalare.

Det är helt enkelt skillnaden på vad Riksgälden betalar för att låna upp pengar på finansmarknaderna och vad Island får betala i ränta på sina lån.

Om Irland skulle låna pengar av Sverige så skulle det ske efter ungefär samma modell som med Island. Finansminister Anders Borg har talat om lån i storleksordningen fem till tio miljarder kronor.

Om Irland lånar hela beloppet skulle det kunna innebära så mycket som 150-160 miljoner per år till svenska statskassan. För just nu kan Sverige låna billigt och låna ut dyrare.

– Sverige tillhör de länder i världen som har de starkaste statsfinanserna och en väldigt liten statsskuld i förhållande till BNP. Det gör att vi har väldigt lätt att låna. Vi anses ha en väldigt god kredit av internationella investerare så att låna pengar är inga problem alls för den svenska staten, säger Thomas Olofsson på Riksgälden.

Men det är långtifrån säkert att Irland skulle låna hela beloppet. Island har bara utnyttjat en del av sin låneram, och Lettland har valt att inte låna något alls.

– Läget har stabiliserats i de baltiska staterna så de har väl hittat andra sätt att lånefinansiera sig. Både för Lettland och Island har det handlat mycket om att det är bra för dem att veta att de kan låna pengar av oss om det skulle behövas men de har inte försökt att utnyttja det fullt ut.

Så nu när Anders Borg säger att Sverige kan komma att låna ut fem till tio miljarder till Irland så skulle det kunna vara så att Irland väljer att inte låna så mycket pengar?

– Så kan det absolut bli. Det beror på vilka alternativ de har. , säger Thomas Olofsson.