100 år sedan sista avrättningen i Sverige!

I dag är det 100 år sedan som den sista avrättningen genomfördes i Sverige. Rånmördaren Alfred Ander blev då den ende som avrättades med den importerade dödsmaskinen giljotinen. Dessförinnan var det bödelsyxan som gällde vid halshuggning. Under århundraden hade dömda tagits av daga genom såväl hängning som halshuggning. Hur många avrättningsplatser som har funnits i Sverige är osäkert. Riksantikvarieämbetet har i vart fall noteringar om drygt 300. Annika Sandén är filosofie doktor vid Linköpings Universitet och berättar mer om det här i programmet.