Anmälan om könsstympning var diskriminerande

Fallet med Uppsala kommuns polisanmälan om en misstänkt könsstympning av en flicka 2004 har nu avgjorts i Högsta domstolen. Den fällande domen i tingsrätten om etnisk diskriminering står fast och kommunen tvingas därför betala skadestånd.

Mats Sandmark, stadsjurist i Uppsala, befarar nu att kommuner inte vågar anmäla misstänkta fall.

– Vi kan inte längre polisanmäla den här typen av fall eftersom vi då riskerar skadestånd. Min rekommendation är att låta bli och det är helt vansinnigt tycker jag, säger Uppsalas stadsjurist Mats Sandmark.

Polisanmälan handlar om en somalisk flicka som kommunen misstänkte blivit könsstympad i samband med en resa till Afrika sommaren 2004.

Misstankarna kom till kommunens socialtjänst från familjens distriktssköterska som anade oråd efter att pappan vägrat henne att prata med flickan när hon kommit hem från sin resa.

Kommunens polisanmälan ledde till att polisen hämtade flickan och tvångsundersökte henne på sjukhus. Där visade det sig att hon inte var könsstympad.

Juristen Ulrika Dietersson vid Diskrimineringsombudsmannen, DO, tog sig an fallet och menar att kommunens polisanmälan var diskriminerande.

– Könsstympning är ett allvarligt brott som ska motverkas. Men socialtjänsten måste  ändå vara medvetna om att det här kan uppfattas som kränkande för föräldrar som bli misstänkliggjorda och att man måste ha någon grund för sina misstankar - än bara det att familjen kommer från ett visst land och nu ska man åka till det landet, säger hon.

DO vann tvisten mot kommunen i tingsrätten. Hovrätten och nu också Högsta domstolen har valt att inte ta upp fallet för prövning. Men DO:s jurist Ulrika Ditersson tror inte att domen kommer få de konsekvenser som Uppsalas stadsjurist målar upp.

Hon menar att socialtjänsten kan polisanmäla liknande fall som det i Uppsala utan att agera diskriminerade om kommunerna bara gör en bättre och mer saklig utredning först.

– Som utredningen visar så har socialtjänsten inte gjort någon utredning alls egentligen, säger hon

Men Uppsalas stadsjurist Mats Sandmark är förvånad över domstolarnas och DO:s argument.

– Kommunen bedriver inte förundersökning. Vi är inga poliser. Vi anmäler misstankar om att barn utsätts för andra typer av brott på tunnare material än i det här fallet.