Ersättningskrav efter brotillbud

Hittills har sju rederier kommit med krav på ekonomisk ersättning för att deras båtar fick ligga stilla i samband med missödet då en bropelare till den nya järnvägsbron i Trollhättan hotade rasa.
De kräver omkring 80 000 vardera för de två dygn båttrafiken stod helt stilla. Två av rederierna har ställt sina krav till Banverket, fem till Skanska. Och nu tar en tvist om vems felet var vid, en tvist som kan bli segsliten.