Köpenhamnsackord kan bli underlag för klimatförhandlingar i Mexiko

2:24 min

Läget är låst inför klimatförhandlingarna i Mexiko. Hoppet om att förlänga Kyotoprotokollet är minimalt och nu kan det så hårt kritiserade slutdokumentet från klimatmötet i fjol, Köpenhamnsackordet, få bli underlag i årets klimatmöte.

– Det är helt enkelt för att där finns viktiga utsläppsminskningar från både USA, flera av de andra i-länderna och inte minst de stora utsläppsländerna bland u-länderna. Vi behöver få ordentliga utsläppsminskningar, det där är fortfarande inte tillräckligt, men det är ett sätt att visa att det verkligen nu är bud som gäller, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Sverige och EU vill förhandla om en andra period för Kyotoprotokollet, som löper ut 2012. Men klimatförhandlingarna väntas gå mycket trögt i Mexiko. De största utsläppsländerna USA och Kina har vägrat gå med på något bindande avtal om utsläppsminskningar.

Men i Köpenhamnsackordet har både USA och Kina satt siffror på hur mycket de vill minska sina växthusgasutsläpp. Och därför blir det viktigt att få dem att stå för det, enligt Andreas Carlgren.

– Det är det som är den stora utmaningen. Därför i själva verket har de ett stormaktsintresse av att gemensamt hålla sig undan verkligt skarpa bindningar och åtaganden. Det är där övriga världen, EU tillsammans med en stor grupp u-länder, nu hela tiden pressar på, för att detta inte ska blockera förhandlingarna. Jag tror inte man ska vara överdrivet optimistisk, vi kommer inte lösa det ännu i Mexiko, säger Andreas Carlgren.

Men Köpenhamnsackordet är inget bindande avtal, utan egentligen bara länders önskelistor. Det klarar inte det tvågradersmål för jordens medeltemperatur som FN:s klimatpanel satt upp. Istället kan jordens medeltemperatur öka med mellan 3 och 4 grader till år 2050. Vid den nivån kan konsekvenserna bli mycket svåra.

Och en ny rapport från Världsnaturfonden visar att EU och Sverige gör alltför lite för att minska växthusgasutsläppen. Granskningen omfattar sex olika områden, som transporter, byggnader, jord- och skogsbruk och elenergiförsörjning.

Med nuvarande klimatpolitik kommer Sverige halvvägs till det fossilfria samhället 2050, och EU når inte ens så långt, en tredjedel av målen. Men enligt Världsnaturfondens klimatchef Magnus Emfel går det att göra mycket mer med känd teknik.

– Det är ingen brist på lösningar för att göra det här. Det är ingen brist vad gäller tekniska lösningar. Den här rapporten visar på politiska åtgärder och lösningar som redan finns. De lösningarna finns till hands om viljan finns och att man ser att det här är någonting vi behöver lösa, både inom EU och med andra parter, säger Magnus Emfel.