Brist på lotsar för nyanlända invandrare

Om en vecka flyttas ansvaret för inlotsning av nyanlända invandrare över från kommunerna till Arbetsförmedlingen, detta för att sätta fokus på jobb istället för bidrag.

Men i de flesta av landets kommuner saknas fortfarande personal som ska göra jobbet, och Ingela Söderman på Arbetsförmedlingens huvudkontor är inte nöjd med hur kartan ser ut.

– Nej, vi är inte nöjda med det antalet som finns, men vi tror att det tillkommer och att det i de flesta kommuner kommer att finnas en valfrihet mellan några, säger Ingela Söderman.

När regeringens etableringsreform träder i kraft den första december, tar alltså Arbetsförmedlingen över ansvaret för mottagandet av nyanlända, från kommunerna.

Utomstående så kallade etableringslotsar anlitas för att stötta de nyanlända, men framför allt för att få tag i jobb åt dem.

Upphandlingen av lotsar pågår för fullt, men fortfarande saknas de på många håll i landet.

Enligt Arbetsförmedlingens egen statistik från mitten av november, så finns det bara godkända etableringslotsar i 123 av landets 290 kommuner, alltså i betydligt färre än hälften.

Glesast är det i Norrbotten. Av länets 14 kommuner är det bara Luleå som har fler än en lots. I nio av kommunerna saknas lotsar helt och hållet.

Finns det ingen etableringslots på högst en timmes pendlingsavstånd, så måste Arbetsförmedlingen själv ta på sig uppdraget. Så lär det bli på flera håll i Norrbotten där Kristina Palo är chef för Arbetsförmedlingen.

– Vi måste klara av det oavsett om vi har etableringslotsar eller inte, och då är det upp till oss att omfördela resurserna så att vi klarar av uppdraget, för det är ett jätteviktigt uppdrag och en prioriterad grupp, säger Kristina Palo.

Det som avskräcker många från bli etableringslots är att Arbetsförmedlingen inte kan garantera att de får några nyanlända att jobba med, och så är den fasta ersättningen liten.

Det är först när den nyanlände får jobb som lotsen belönas med en ordentlig bonus, på upp till 50 000 kronor.

Månadsersättningen ligger dock på bara dryga tusenlappen. För de pengarna ska lotsen själv bekosta eventuell tolkhjälp, som ofta behövs.

En som tvekat är Gun Lundgren, delägare i företaget GE Relation i Göteborg. Hon har både jobbat som jobbcoach och på flyktingförläggning.

– Allihop i princip kommer att behöva tolk. Jag har gjort lite undersökningar och det kostar i alla fall drygt 500 kronor i timmen, och då är pengen borta och lite mer än så, säger Gun Lundgren.