Vad gör SIDA för Haiti?

11 min

Sida har ett beslutat om olika stöd till Haiti för 2010 på 237 miljoner.
– Sverige har gått in stort på Haiti genom att anlita haitier som röjer upp i rasmassorna samtidigt som de får lön vilket gynnar den lokala ekonomin berättar Per Byman, chef för det humanitära teamet på SIDA.
– Men, fortsätter han, Haiti är inte ett samarbetsland för svenskt bistånd så på sikt kommer SIDA dra ned sitt engagemang.

Per Byman har nyligen kommit hem från Haiti och säger att det nu när en koleraepidemi brutit ut är mycket angeläget att se till att haitierna får tillgång till rent vatten och avlopp.

Men trots att en miljon människor fortfarande bor i flyktingläger efter att 10 månader har gått sen jordbävningen, så har mycket hänt som inte syns, anser Per Byman. Hundratusentals hus har gåtts igenom för att se vilka som är säkra att bo i och uppröjningsarbetet pågår.

Sverige har även givit 25 miljoner till återuppbyggnadsfonden, MDTF som sköts av Världsbanken för att klimatsäkra Haiti framöver. Det handlar om att bygga upp den lokala kunskapen och till exempel inför byggnormer som gör att husen klarar cykloner.

Samtidigt tar uppröjningsarbetet enormt lång tid på grund av svårigheterna att frakta undan rasmassorna, berättar Per Byman. En lastbil som lastar 10-15 ton behöver kanske 2,5 timmar för att köra på trånga vägar till avstjälpningsplatsen och därefter lasta av och så 2,5 timmar tillbaka igen så det blir max 2 vändor på en dag.

Enligt Per Byman så är den nuvarande regeringen på Haiti svag, men hittills har civilförsvaret fungerat bra och de flesta haitier som räddades ur raserade hus i januari fick hjälp av sina landsmän. Det gäller nu att jobba med regeringen och inte att bygga upp parallella strukturer som försvinner när det internationella samfundet drar sig tillbaka, påpekar Per Byman.