Lunchboxen onsdag 24 november

Ett kvarts sekel mot fetma

1:12 min

Allt fler blir tjocka. Farligt tjocka. Idag lider omkring 150 000 personer i Sverige av sjuklig fetma. I år opereras 5 700 personer i Sverige, varav 800 i Skåne, för sin övervikt. Nästa år handlar det säkerligen om cirka 8 000 personer och ändå är behovet inte tillfredsställt.

I nästan 25 år har kirurgen Jan Hedenbro arbetet med fetmakirurgi. Idag heter operationen gastric bypass och den både förändrar och förlänger livet för den enskilde patienten.

I snitt tar denna typ av operation 80 minuter, det är titthålskirurgi och 95 procent av alla patienter kan gå hem nästa dag. Genomsnittspatienten för en gastric bypassoperation i Sverige är en kvinna, hon är 163 cm och väger 118 kg, det innebär ett BMI på 44. Därefter är spännvidden stor upp, ända upp emot BMI 80, vilket innebär att man väger tre gånger för mycket än vad som anses normalt. Livskvaliteten hos den som lider av svår fetma är lika låg som hos till exempel en ryggmärsskadad, säger Jan Hedenbro.