Medelklasskultur hotas av amatörer och bästsäljare

3:02 min

Framtiden är nu heter en ny bok som spekulerar kring kulturens roll i framtidens Sverige. Med siktet inriktat på 2040, alltså 30 år framåt i tiden, ritar ett 30-tal forskare och skribenter upp möjliga vägar att gå för kulturpolitikerna. En av redaktörerna menar att om vi ska ha någon möjlighet att påverka framtiden överhuvudtaget måste politikerna ha tydliga visioner.

– Det är inte så att vi formar morgondagen i morgon, utan hur verkligheten ser ut är ett resultat av vart vi vill gå. Sedan kan vi inte styra allting, det kommer att finnas en mängd oväntade händelser som kommer att kullkasta kulturen. Men om vi är förberedda på det och vet vad vi vill, har vi större möjlighet att påverka riktningen, säger redaktören Tobias Nielsén.

Tobias Nielsén anser att den viktigaste utmaningen som kulturpolitikerna står inför är att fånga upp nya kulturyttringar och se vilka områden som i dag inte omfattas av kulturpolitiken.

– Ett väldigt viktigt vägval är om man bara finns till för att slå vakt om de kulturinstitutioner som man redan har i sitt grepp eller om kulturpolitiken vill vara med i de nya sammanhang där kultur skapas och formas och nya former kan uppträda.

Medredaktören Sven Nilsson menar att det är inom kulturområdet som Sveriges största utvecklingspotential ligger i ett globalt perspektiv.

– Vi ska inte konkurrera om billig energi och billiga produkter, utan vi ska konkurrera med avancerade produkter med ett högt designinnehåll. Och då hamnar konst, kultur och kreativitet som en viktig del av den infrastruktur som ska bygga morgondagens Sverige, säger Sven Nilsson.

Anders Rydell var redaktör för boken Nollnoll som såg tillbaka på 2000-talets första årtionde.

Han skriver i Framtiden är nu om hur han tror att samhällsutvecklingen kommer leda till att amatörkultur och bästsäljarkultur tränger undan det han kallar för "medelklasskulturen".

Med det menar han ambitiös svensk film, teater och litteratur som redan i dag har svårt att klara sig utan stora produktionsstöd.

– Risken är att medelklasskulturen antingen förskjuts ut och blir en amatörkultur. Det vill säga att professionella kulturskapare inte längre kan vara professionella utan vänjer sig vid att man inte får något betalt för det man göra alls. Eller att man skjuts åt andra hållet och tvingas bli mer kommersiella för att anpassa sig till de villkor som de stora medieföretagen ställer upp. Som att man börjar skriva deckare istället för romaner, säger Anders Rydell.

Och Anders Rydell ser att den utvecklingen redan är här eftersom många konstnärer och författare som växer upp i dag har vant sig vid tanken på att inte kunna leva på sin konst.

Anders Rydell menar också att politiker misslyckas med eller till och med låter bli att försvara den konst som är mest hotad.

– Det som pågår idag i den politiska sfären är ett allt större kulturförakt. Det har gjorts av Göran Hägglund och Sverigedemokraterna och andra partier när kontroversiell samtidskonst kommit upp i debatten, som verk av Lars Vilks eller Anna Odell. Då har man sett att politiker har varit väldigt snabba med att gå fram med populistiska förslag som att man ska dra tillbaka pengarna från Konstfack och liknande, säger han.

Anders Rydell efterlyser en progressiv politik som lättare kan fånga upp förändringarna på kulturområdet.

– Jag tycker att man skulle utveckla ett kulturstöd som är mycket snabbare och smidigare, lite åt det håll som Framtidens kultur har fungerat, säger han.

Stiftelsen Framtidens kultur startades 1994 och har gett bidrag till nyskapande kulturprojekt, verksamheten kommer avslutas 2011.