Irakier kan åter tvångsutvisas till Bagdad

1:44 min

Europadomstolen för mänskliga rättigheter hävde i dag det generella stoppet för tvångsutvisningar till Bagdad i Irak. Från och med nu kommer de irakier som vänder sig till domstolen att få sin sak prövad individuellt. De cirka 300 irakier som redan beviljats inhibition får stanna i Sverige tills vidare.

Det har strömmat in ansökningar till Europadomstolen de senaste veckorna sedan det blev känt att domstolen automatiskt beviljar så kallad inhibition, alltså tillfälligt stoppar alla tvångsutvisningar till Bagdad.

Sedan slutet av oktober har över 160 irakier fått sin utvisning uppskjuten och de närmaste dagarna väntas ytterligare 150 fall avgöras.

Alla de får nu stanna i Sverige tills vidare, skriver domstolen i ett brev i dag till den svenska regeringen. Uppskovet gäller tills dess att domstolen hunnit granska deras ärenden, vilket beräknas ta flera månader.

Däremot häver nu alltså Europadomstolen det generella stoppet för tvångsutvisningar till Bagdad.

Det betyder att de irakier som från och med nu vänder sig till domstolen och begär att deras utvisning stoppas, inte automatiskt får uppskov, utan domstolen kommer att granska varje fall individuellt.

Förra veckan tvingades Migrationsverket ställa in det planerade flyget till Bagdad sedan Europadomstolen stoppat utvisningen av 19 av de 29 irakier som skulle åka med planet.

Men nu väntas tvångsutvisningarna återupptas eftersom det kan ta lång tid innan Europadomstolen hinner granska alla enskilda ärenden.

– Vi kan inte pröva alla ansökningar över en natt och de som är sent ute kan inte räkna med att få besked innan flyget går, säger en tjänsteman till Europadomstolen till Ekot.

Hur Europadomstolen ser på läget i Irak framgår inte av brevet till den svenska regeringen. Det får man veta först när domstolen prövat ett ärende, vilket kan dröja, säger Michael Ribbenvik som är rättschef på Migrationsverket.

– Domstolen återgår till individuell prövning. De har inga generella beslut utan tittar på varje ärende för sig och det kan gå åt olika håll även i domstolens prövning. Det är för tidigt att säga.