SD ser grundlagsändring som en sorg

1:35 min

I dag beslutar riksdagen om förändringar i grundlagen. De innebär bland annat att enskildas rättigheter stärks. Alla partier är överens i frågorna om vad som ska ändras i grundlagen, förutom Sverigedemokraterna.

FAKTA |

- Den starkare ställningen för medborgarna gentemot staten, det handlar till exempel om skyddet för den personliga integriteten som skrivs in. Det handlar om tydliga regler om full ekonomisk ersättning vid expropriation. Det handlar om grundlagsskydd mot diskriminering och att det även ska gälla för sexuell läggning, inledde Per Bill (M).

Per Bill, redovisade en uppgörelse som alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna står bakom.

Lagändringarna innebär också sänkt spärr för personval till riksdagen från åtta till fem procent, möjlighet till kommunala extraval och att det alltid ska vara omröstning i riksdagen efter ett val om stödet för statsministern.

Det finns bestämmelser i grundlagen som ska skydda medborgarnas fri- och rättigheter. Domstolar kan redan idag vägra tillämpa lagar som de tycker står i strid med grundlagen, men enbart om det anses vara "uppenbart".

I fortsättningen ska de inte behöva vara uppenbart. Lagstiftarna tolkar det som stärkt stöd för mänskliga rättigheter.

- Uppenbarhetsrekvisitet försvinner. I praktiken har det varit ett grundskott mot möjligheterna för människor att använda, bland annat rättighetskapitlet om mänskliga rättigheterna i domstolen, sa Peter Eriksson (MP).

Sverigedemokraterna är emot flera av lagändringarna, inte minst att EU-medlemskapet bekräftas genom att skrivas in i grundlagen, något som de andra partierna ser som en självklarhet.

- Jag tycker att det är en sorgens dag där vi slutligt också skriver in i grundlagen att vi har övergett vår suveränitet och vår självständighet, sa Jimmie Åkesson (SD).