Allt fler barn beroende av bidrag

2:45 min

För femte året i rad ökar antalet barn som lever i familjer som är beroende av långvarigt ekonomiskt bidrag, som tidigare kallades socialbidrag.

– Att barn lever med sina familjer på bidrag under långa tider får konsekvenser för barnen i deras fortsatta liv, säger Annelie Sjöberg, utredare och projektledare på Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i Stockholm, som sedan år 2001 har följt utvecklingen och analyserat konsekvenserna för barn som lever på bidrag.

– Man har inte rätt kontakter. Man kommer inte att komma in på arbetsmarknaden i lika hög utsträckning. Det är ju en risk. Det är ju inte så att det är kört för de här barnen på något sätt, men de har lite fler trösklar som de måste kliva över, säger Annelie Sjöberg.

I dag lever drygt 54 000 barn i familjer som är beroende av långvarigt ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades socialbidrag. Det är nära tre procent av unga under 18 år.

Färsk statistik från Socialstyrelsen visar att gruppen bidragsberoende barn har ökat med 10 000 barn på drygt fyra år.

På Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i Stockholm har man under flera år följt utvecklingen och analyserat konsekvenserna för barn som lever på bidrag. Man kan bland annat se förändringar i barnens beteende, berättar utredare och projektledare Annelie Sjöberg.

– Dels uppstår en massa oro i familjen. Den här oron som föräldrar har smittar ju på barnen, så barnen slutar många gånger att tala om vad de behöver. De vet att de har de inte pengar till.

– Det är ingen mening att tala om att hon har ett behov, för då blir mamma bara ledsen. Det är det enda hon åstadkommer genom att berätta att hon behöver någonting, säger Annelie Sjöberg.

Annelie Sjöberg berättar vidare att:

  • barnen avstår från aktiviteter på fritiden som kostar pengar.
  • barnen mår dåligt för att deras är föräldrar är ledsna.
  • barnen berättar att de upplever sig annorlunda än andra barn för att de lever på socialbidrag

Tidigare studier visar att barn som lever på bidrag många gånger har problem i familjen med missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet.

I dag är den vanligaste orsaken till att barn lever på bidrag att den ena eller bägge föräldrarna är arbetslösa, berättar Nina Willborg, enhetschef på Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning som har arbetat inom Socialtjänsten i nära 30 år:

– Förr var det kanske mer att man hade en social problematik än att man var arbetslös. De flesta som hos oss söker ekonomiskt bistånd gör det på grund av att de inte har något arbete, säger Nina Willborg.

Att barnens föräldrar inte kan försörja sig själva utan tvingas leva på bidrag, för med sig en skam som hela familjen delar, berättar utredare och projektledare Annelie Sjöberg.

– Det finns en massa olika känslor: Hjälplöshet, kanske skuld. Det går inte en dag utan att ens ekonomi är inblandad. Så är det ju för alla, men för huvuddelen av oss är det inte ett bekymmer på det här sättet, säger Annelie Sjöberg.