Olaglig fildelning kan bli laglig med ny avgift

1:40 min

Internetoperatörer som Telia och Bredbandsbolaget måste hjälpa sina kunder att bli mer laglydiga. Det tycker Jan Rosén som utreder hur upphovsrättslagen ska kunna ändras åt regeringen.

En viktig del i hans kommande förslag till regeringen blir att skapa mycket bättre möjligheter för internetoperatörerna att sluta avtal med upphovsrättsinnehavarna, och på så sätt också se till att de som äger rätten till musik, film och spel får betalt.Är det här ett förslag som kan funka? Skulle du betala lite mer om du visste att du då följde lagen? Kommentera!

– Där man alltså i sin nätavgift också inkluderar ersättningar för medieinnehållet, det man tittar och lyssnar på helt enkelt, säger Jan Rosén.

Syftet med en förändrad upphovsrättslag kanske redan nästa år, är att göra det som idag är olagligt lagligt. Att den som fildelar upphovsrättskyddade filmer och musik inte längre begår brott utan följer lagen.

– Målsättningen är att mer måste bli tillgängligt för de många, säger Jan Rosén.

Det ska det bli genom att bredbandsbolagen och de som sitter på upphovsrätten ska få mycket bättre möjligheter att sluta licensavtal. Avtal som innebär att de som äger upphovsrätten får betalt för att till exempel Telias kunder tar del av filmer och musik som de har upphovsrätt till.

– De är medspelare här och bör vara det i högre grad än de varit hittills, de får också en större möjlighet att vara medspelare i de förslag vi lägger i utredningen.

För leverantörernas kunder kan det här betyda att det blir dyrare att få tillgång till internet. Men det ska inte behöva handla om speciellt mycket pengar, tror Jan Rosén. Om man idag betalar 200 kronor i månaden kanske priset istället skulle hamna på 210 kronor.

Men det ska vara frivilligt att betala avgifterna, och det är just frivilligheten som är viktig, säger Telia-juristen Patrik Hiselius.

– Affärsmodeller när det gäller kund måste bygga på frivillighet, det kan inte vara någon film- och musikavgift som utgår per automatik, utan det måste vara ett erbjudande som möter kundernas efterfrågan.