EU välkomnar Ryssland till WTO

1:09 min

Ryssland har tagit ännu ett steg närmare ett WTO-medlemskap. Ett avtal med EU är nu klart. Tidigare ryska hinder som handlar om avgifter på råvaruexport är nu undanröjda.

– Praktiskt taget alla frågor som återstod mellan EU och Ryssland är nu lösta, sa den ryske förste vice premiärminister Igor Shuvalov efter gårdagens möte i Bryssel med EU.

Båda sidor är övertygade om att detta avtal kommer leda till ett WTO-medlemskap för Ryssland, hette det i ett gemensamt uttalande från EU och Ryssland.

Den tyngsta bromsklossen för EU var de ryska exportavgifterna på råvaror som timmer.  Sverige och Finland har protesterat mot avgifterna, som skulle driva upp kostnaderna för trä och pappersindustrin.

Nu har Ryssland gått med på att stegvis avskaffa avgifterna när landet kommer med i WTO under senare delen av 2011.

Ryssland är den största ekonomin som fortfarande står utanför världshandelsorganisationen WTO. Enligt reglerna kan vilken som helst av de 153 medlemmarna lägga in sitt veto mot ett medlemskap.

EU och USA, som nu är för ett ryskt medlemskap, måste därför hantera Georgiens motstånd.