Avtal ger kraftigt sänkta priser på rysk timmer

1:48 min

Kostnaderna för import av virke från Ryssland kommer att minska kraftigt för den svenska och finska skogsindustrin. Det är ett av resultaten efter EU:s förhandlingar med Rysslands i samband med landets medlemsansökan till världshandelsorganisationen WTO.

De ryska virkestullarna har länge varit ett hot mot både svenska och finska skogsintressen, det inte minst sedan Ryssland meddelade att de tänkte höja virkestullarna rejält.

– Det handlar om kraftiga tullsänkningar istället för de hot om kraftiga höjningar som skedde förut, säger handelsminister Ewa Björling.

Nivån ligger idag på 15 euro per kubikmeter obehandlat timmer, det nya avtalet innebär en sänkning till 2 euro per kubikmeter.

Frågan om de ryska virkestullarna har länge varit ett orosmoment för både de svenska och de finska skogsbolagen. Priserna på det virke som länderna importerar från Ryssland riskerade att höjas rejält när ryssarna för ett par år sedan meddelade att tullarna skulle bli tre gånger större. En höjning från 15 till 50 euros.

Enligt finska regeringen skulle den höjningen ha inneburit att 16 000 jobb gick förlorade inom skogsindustrin. Å även här i Sverige äventyrades arbetstillfällen. Men framförallt har hotet om höjda tullar orsakat en stor osäkerhet i marknaden säger Ewa Björling.

– Som situationen varit de senaste åren, har det inneburit en stor ryckighet för svenska och finska skogsindustrin. Man kan inte göra en långtida planering. Exporttullarna som varit nu, som gradvis har höjts, har minskat svensk import av virke från Ryssland med 80 procent, säger Ewa Björling.

Nu blir det en kraftig sänkning av exporttullarna på virke från Ryssland. Från dagens 15 till 2 euros per kubikmeter obehandlat virke. Det är ett villkor som Sverige och Finland länge har haft för att gå med på att Rysslands ska bli medlemmar i WTO, förklarar Ewa Björling.

– Nu finns förutsättningar för att handeln ska komma igång igen. Det är bra för Sverige, Finland, för Ryssland och framförallt för frihandeln.

– Är faran över nu?

– Jag hoppas att faran är över nu. Och att Ryssland i och med detta ska kunna, så småningom, vara mogna att träda in i WTO, säger Ewa Björling.