Troligt med ny vargjakt trots EU-granskning

1:43 min

Medan EU-kommissionen granskar om den svenska licensjakten på varg bryter mot direktivet för att skydda hotade arter, fortsätter planerna för vinterns vargjakt.

Jakten kommer troligen igång innan EU-granskningen är klar. Att hejda den i väntan på utredningen är inte aktuellt, säger Susanna Löfgren på Naturvårdsverket.

– Vi förbereder beslutet på det sätt som vi gör nu, och sedan får vi hantera det som händer under tiden. Det kan vi liksom inte spekulera i just nu, säger Susanna Löfgren.

I mars anmäldes den svenska licensjakten på varg till EU-kommissionen. Enligt flera miljöorganisationer som anmälde skulle vargjakten kunna vara ett brott mot art- och habitatsdirektivet, alltså EU:s regler för att skydda bland annat vilda djur och växter.

EU-kommissionens granskning håller på, och tidigare i höst fick regeringen besvara en rad frågor från kommissionen, bland annat om syftet med jakten, om hur den gått till och om vilket vetenskapligt underlag som regeringen lutade sig mot inför beslutet om licensjakt.

Om EU-kommissionen går på den kritiska linjen riskerar Sverige att hamna inför EU-domstolen. Besked från EU-kommissionen väntas dock tidigast i januari, och processen därefter med skriftväxling mellan regeringen och EU kan ta flera månader.

Under tiden förbereds vinterns kommande jakt, ett beslut väntas i december. Jakttiden anses lämpligast mitt i vintern, när årets valpar klarar sig och innan parningstiden.

– Det skulle kunna ligga ungefär som det gjorde förra året, från januari och framåt

Vad skulle ett kritiskt svar från EU-kommissionen kunna innebära?

– Det är väldigt svårt att säga i det här läget. Vi har ett riksdagsbeslut där det är tydligt att vi ska förvalta vargstammen så att vi håller den på maximalt 210 individer, eller 20 föryngringar. Det ska vi göra genom licensjakt, står det i det här beslutet, och det väger väldigt tungt, säger Susanna Löfgren, chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.