Fredag 26 november

Sveriges största modelljärnväg invigs

Det är nu 150 år sedan Hässleholm fick sin järnväg. Detta jubileum firas bland annat med invigning av Sveriges förmodligen största modelljärnväg. I hela sex år har entusiaster byggt på modellerna och landskapet, men inte förrän år 2056 ska allt vara färdigbyggt.

Som bakgrund har man användt sig av ritningar från Hässleholms stadsbyggnadskontor, så som staden såg ut på 1960-talet.

Bygget gestaltar kvarteren runt Hässleholms station och delar av södra stambanans sträckning mot Sösdala. Även en bit av Kristianstadsbanan finns med, representerat av Attarps station.

I nordgående riktning går spåren mot Bjärnum och Vittsjö, men här leder rälsen in i ett annat rum via ett hål i väggen. Bygget av de båda byarna är senare projekt.


Att hamna i Kronofogdens register kan ställa till det rejält. Det kan bli svårt att få lån. Det blir omöjligt att handla på avbetalning och det kan hänga med länge. Detta höll på att drabba Linda Nilsson från nordöstra Skåne – utan att det var hon som stod bakom skulderna som Kronofogden skulle driva in.

Vi hör Lindas berättelse och frågar juristen på Konsumentverket vad man har för möjligheter, och rättigheter, som privatperson när något sådant här händer.

Och så ser vi oss också omkring i Kristianstads Naturum som invigs i helgen.