Sänkta straff i Pirate Bay-målet

2:30 min

Alla tre åtalade i Pirate Bay-målet fälls av hovrätten. De döms återigen till fängelse, men fängelsestraffet sänks för alla tre och skadestånden höjs jämfört med tingsrättsdomen.

Liksom i tingsrätten dömdes de för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen, men fängelsestraffen sänktes.

Fredrik Neij dömdes till 10 månaders fängelse, Peter Sunde till 8 månader och Carl Lundström till 4 månader, i stället för 1 års fängelse som alla dömdes till i tingsrätten. Den fjärde mannen som också dömdes i tingsrätten, Gottfrid Svartholm Warg var sjuk när hovrättsförhandlingarna drog i gång och rättegången mot honom kommer hållas senare.

– Vi har sett lite annorlunda på det. Man kan anse att alla har medverkat tillsammans och i samråd. Vi har gjort en individuell bedömning av var och en. Då kommmer man fram till att de har medverkat i olika grad, säger Kristina Boutz som är hovrättslagman, till Ekot.

Men när det gäller skadeståndet har beloppet höjts, från drygt 30 miljoner kronor till omkring 46 miljoner kronor.

– Det grundar sig på värderingar av personer som känner till marknaden för de här filmerna och spelen. Vi har tyckt att det har varit vettiga anspråk från deras sida, säger Kristina Boutz.

Reaktionerna på dagens domar var blandade. Från film och skivbolagens håll var de i dag nöjda över domen.

– Tillfredsställande. De döms, det är det viktigaste. Skadestånden höjs, det är också glädjande, men det är inte det allra viktigaste, säger Peter Danowsky, som representerar flera skivbolag, till Ekot.

Kommer ni överklaga?

– Beträffande skadestånden får man se. Själva chansen att få ut skadestånden verkar ju ändå så liten, så man kanske ändå inte ska överklaga av det skälet, men möjligen av principiella skäl.

Männen döms alltså för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Männen själva menar att de bara tillhandahållit en teknik som gör det möjligt för andra att dela med sig av material som filmer, musik eller talböcker, och menar att de inte kan ha kontroll över vad andra delar med sig av för material.

Dagens dom kommer överklagas, säger Carl Lundströms advokat Per E Samuelsson:

– Ja, det är en mycket stark besvikelse. Jag kan inte för mitt liv förstå hur man kan döma min klient för det här. Det är självklart att vi ska överklaga.

I tingsrättens dom i april förra året fälldes Carl Lundström, Fredrik Neij, Peter Sunde och Gottfrid Svartholm Warg för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. De dömdes samtliga till ett års fängelse och till att betala ett skadestånd på 30 miljoner kronor. I hovrätten prövas inte Gottfrid Svartholm Warg eftersom han låg på sjukhus i Kambodja under rättegången. Han kommer att få en ny rättegång vid senare tillfälle.

Pirate Bay är internets största fildelningsplats för film, musik, spel och program. Materialet överförs med tekniken bittorrent.

Hovrätten slår i domen fast att Pirate Bay har underlättat olaglig fildelning. Rätten anser det vara bevisat att de tre åtalade har medverkat i verksamheten. Men hovrätten godtar inte tingsrättens resonemang om ett kollektivt agerande från de åtalade, som innebär att alla bär ansvar för allt som gjorts inom ramen för Pirate Bay.

Hovrätten gör i stället en individualiserad bedömning, där var och en ansvarar för de handlingar de själva utfört.

TT skriver att när polisen genomförde sin razzia mot Pirate Bay 2006 hade sajten omkring 2 miljoner samtidiga användare. Fram till rättegången förra våren växte den vidare i snabb takt till drygt 20 miljoner samtidiga användare. Sannolikt har den osannolikt stora uppmärksamheten kring rättegången fungerat som bästa reklamen, över hela världen.

Tillväxten har inte stannat där. När piraträttegången fortsatte i hovrätten i oktober hade sajten enligt piraterna nästan fördubblats ytterligare en gång, till 35 miljoner samtidiga användare.

– Det här var positiva nyheter naturligtvis, eftersom överklagandet och tingsrättens utslag är så lika, säger Ludvig Werner, vd för skivbolagens branschorganisation Ifpi.

Han pekar på andra sajter som bedriver liknande verksamhet som Pirate Bay, och vill att de ska ta intryck av domen.

– Jag hoppas att de upphör med sin verksamhet.

Werner är heller inte ledsen över att hovrätten höjer skadeståndet så kraftigt som den gör.

– Det är en extremt tydlig signal.

Det har aldrig funnits några upphovsrättsskyddade filer, filmer eller musik, på Pirate Bays hemsida. Däremot mycket små torrentfiler som söker upp en eller flera trackers. Dessa trackers håller reda på vilka användare som har de filmer eller låtar som nedladdaren vill ha och de koordinerar nedladdningen. Torrentfilen fungerar som en karta som visar var på internet filen finns.

Men den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att genomföra nedladdning utan att använda torrentfiler. I stället används DHT-teknik. Ett tillfälligt nätverk upprättas med hjälp av så kallade magnetlänkar när någon söker en fil. På Pirate Bays hemsida går det nu att välja nedladdning med torrent eller magnetlänkar.

Om torrentfilen kan liknas vid en karta är magnetlänken snarast en vägvisare.

Skivbolagen blöder och har fått se sin omsättning rasa under 00-talet medan fildelningen vuxit fram. Men artisterna har klarat sig betydligt bättre.

Två forskare på KTH gjorde i våras en kartläggning av den svenska musikbranschens intäkter sedan 2000. Inte bara av skivbolagens vinster utan också promotionbolagen som ordnar livespelningar och upphovsrättsorganisationer som kanaliserar pengar till artisterna som Sami.

Under det senaste decenniet har artisternas intäkter vuxit kraftigt, från omkring 800 miljoner kronor till 1 200 miljoner kronor 2008. Ökningen beror främst på att intäkterna för livespelningar skjutit i höjden och i grova tal fördubblats.

Men forskningsrapporten går inte in på hur det ser ut för enskilda artister eller hur olika musikstilar möjligen påverkats.

– Det är ju felaktigt även det här - det är ju jättefelaktigt. Nu är det ju dags att man faktiskt tar och skärper till sig lite i det svenska rättssystemet med hur man tycker och tänker om världen. Det här är ju bara förkastligt, helt och hållet förkastligt, säger Peter Sunde till TT.

Han säger att han och de övriga dömda hade räknat med att bli fällda i tingsrätten, men också med friande domar i hovrätten.

– Man har i stort sett inte brytt sig särskilt mycket om att ta reda på hur det här fungerar.

– Det är skönt att hovrätten slutligen har fastställt att om man bedriver den här typen av verksamhet så åker man i fängelse, säger de amerikanska filmbolagens advokat Monique Wadsted.

Hon är glad över att skadestånden har höjts rejält, men än viktigare var att det slås fast att det Pirate Bay gjort är illegalt.

– Om två år är den här typen av pirateri slut. Efter en sådan här dom och när alla pionjärerna blivit äldre och skaffat sig barn och familj, kommer det inte att finnas piratkopiering i den här omfattningen. Fast det kommer alltid att finnas någon piratkopiering, det har ju alltid funnits.

– Detta är en deprimerande dom. De dömer alla och höjer skadeståndsbeloppen, säger Christian Engström, EU-parlamentariker för Piratpartiet, som tog sig in i parlamentet mycket vare reaktionerna efter den fällande tingsrättsdomen våren 2009.

– Tyvärr måste man konstatera att det svenska rättssystemet inte fungerar när det gäller upphovsrättsmål, för det är präglat av vänskapskorruption. De är med i samma förening allihopa, målsägarnas advokater och domarna, fortsätter han.

– Domen får dock ingen betydelse för fildelningen. Den har fortsatt att öka från år till år och den tekniska utvecklingen går vidare.

Sunde är utomlands men tänker komma tillbaka till Sverige, inte minst eftersom hovrättsdomen ska överklagas till Högsta domstolen (HD).

– Vi utgår från att Högsta domstolen tar upp det här.

Han säger att tingsrätts- och hovrättsdomarna har felaktigheter i sig samt att de på sätt och vis gör internet olagligt och lägger oriktigt juridiskt ansvar på människor.

Sunde ser fallet som "jätteprejudicerande", och är säker på prövningstillstånd i HD.

– Dessutom är det ett så allmänt viktigt fall för allmänheten, så det utgår jag ifrån.

Åklagare Håkan Roswall är nöjd med domen.

– Jag hade väntat mig att de åtalade skulle fällas. Man kan ha olika synpunkter på straffens längd och fyra månader för Carl Lundström är lite lågt, men jag kan inte kritisera rättens bedömning, säger Håkan Roswall till TT.

Han anser det viktigaste med domen är att hovrätten funnit de åtalades agerande som brottsligt och inte straffets längd som sådan.

Roswall tror att straffen kortats ned därför att det gått fyra år sedan polisen gjorde sin razzia mot Pirate Bay.

Som förklaring till att Carl Lundström fick lägst straff anger åklagaren att denne svarade för finansieringen i början av fildelningssajtens verksamhet och inte haft så mycket med själva driften att göra.

Håkan Roswall har inga synpunkter på det höga skadeståndet. Han har över huvud taget inte alls drivit frågan om skadeståndet i rätten. Det gjorde skiv- och filmbolagen.

– Jag förstår faktiskt inte hur man räknar ut skadestånden i den här typen av mål, säger Håkan Roswall.

Det höga skadeståndet ska betalas solidariskt av de dömda. Det innebär att om någon av dem saknar möjligheten att betala så kommer den som har möjlighet att få betala desto mer.

Gottfrid Svartholm Warg, som inte omfattas av domen, kan möjligen också få vara med och dela på det ekonomiska ansvaret om han fälls i kommande rättegång, där hans falla provas särskilt.

– Det är bra att hovrätten fördelar ansvaret och tittar på vad var och en har gjort och dömer skilda längder på fängelsestraffen. Det är en god rättsprincip, säger skivbolagens advokat Peter Danowsky.

– Viktigast är att domen slår fast att upphovsrättslagen fungerar, när alla ser att det pågår ett omfattande upphovsrättsintrång.

TT: Vad är skillnaden på att använda The Pirate Bay och på att googla fram torrenter?

– Det är en oerhörd skillnad. Google är inte organiserat för att åstadkomma illegal fildelning, medan The Pirate Bays huvudsakliga syfte är att göra just detta. Hela deras affärsidé var att bryta mot upphovsrätten, svarar Danowsky.

– En besvikelse förstås. Men det är kanske inte så konstigt att hovrätten kom fram till att min klient är mest straffvärd eftersom han ju har erkänt att han är ansvarig för den tekniska driften bland annat, säger advokat Jonas Nilsson som företräder Fredrik Neij, som fick det strängaste straffet av de dömda.

Först efter att ha analyserat domen ihop med Neij kommer Nilsson att ge besked om fortsättningen.

– Ett bra stalltips är att vi klagar till Högsta domstolen. Det är svåra bedömningsfrågor i den här målet. Vi har inte lyckats övertyga tingsrätten och hovrätten men har goda förhoppningar om att till slut göra det i HD. Jag tycker att det här målet kryllar av frågor som HD skulle kunna vara intresserat av. Det finns ett oklart rättsläge på många av de invändningar som vi fört in i målet.

Kristoffer Schollin, doktor i immaterialrätt vid Göteborgs universitet, finner domen mycket intressant. Aldrig tidigare har förhållandet mellan huvudgärningsman och medhjälpare av den här typen prövats rättsligt, säger han - eller med ett sådant resultat.

– Du har ett mycket bredare medhjälpsbegrepp nu. Du kan - om den här regeln står sig - fälla en mängd med folk som har generella informationstjänster på internet. I det kan den få stor effekt, en sådan här dom, säger Schollin.

Han är osäker på om HD kommer att ge prövningstillstånd. Samtidigt tycker han att det vore synd att inte göra det.

– Ur ett prejudicerande perspektiv är det här absolut ett HD-fall, inget snack om saken.

Samtidigt påminner Schollin om att det är en dom mot tre personer som rätten finner vara medhjälpare - inte mot en viss teknik, eller fildelarna.

– Statusen för fildelarna påverkas inte över huvudtaget - den är exakt likadan som den varit förut.

Han har svårt att bedöma om branschen, med hovrättsdomen i ryggen, kan tänkas börja jaga även småskaliga fildelare. Det är också en fråga om resurser samt hur branschen skulle framstå i medierna och i allmänhetens ögon.

– Och det är ekonomiskt väldigt svårbedömt.

"Det här är en viktig dom för upphovsmän, för människor som driver lagliga innehållstjänster på nätet och för nätanvändare som vill se en utveckling mot ett bättre internet utan förtal, hot och olika former av intrång. Att det sker en viss justering av straffet var väntat och fyra till tio månader i fängelse är ett kännbart straff", skriver Henrik Pontén, jurist på Svenska Antipiratbyrån, i ett pressmeddelande.

"Respekteras inte denna typ av domar måste lagstiftaren hitta andra vägar för att stoppa brottslingar som fortsätter sin olagliga verksamhet på internet", skriver Pontén.

De nordiska filmbolagen som Antipiratbyrån företräder får i domen hela den summa de begärt i skadestånd.

TT