Fällande domar också i hovrätten

Alla tre åtalade i Pirate Bay-målet fälls av hovrätten. De döms till fängelse, men strafftiden kortas en aning. 

Skadeståndsbeloppen höjs däremot rejält - från 32 miljoner kronor i tingsrätten till 46 miljoner kronor. Skiv- och filmbolagen hade yrkat på runt 120 miljoner kronor.

Fredrik Neij döms till tio månaders fängelse, Peter Sunde till åtta månaders fängelse och Carl Lundström till fyra månaders fängelse.

– Det är en lättnad att också hovrätten tycker att de bidragit till någonting som är olagligt, säger Peter Danowsky som företräder musikbranchen. 

– Allt talar för att vi kommer försöka få upp fallet i Högsta domstolen, säger Jonas Nilsson som försvarar Fredrik Neij.

– Man har gjort nästan allting. Pirate bay har förberett och krattat för att begå det här brottet, sedan överlåter man åt användarna att göra sista lilla knapptryckningen och säger att vi inte har gjort något, säger Henrik Pontén på Antipiratbyrån. 

– Det är rent av fegt att skylla på användarna som gör den sista tryckningen. Det är också de här personerna bakom som tjänar pengar.

Försvarsadvokaten till Carl Lundström, Per E Samulsson tänker överklaga till Högsta Domstolen.

– Jag kan inte för mitt liv förstå hur man kan döma min klient för det här, säger Per E Samuelsson försvarsadvokat till Carl Lundström.