Lärbro

Församlingshem till salu

Församlingshemmet i Lärbro är till salu. Lärbro pastorat vill att huset på 200 kvadratmeter fraktas bort. Huset innehåller en samlingssal, tre mindre rum, kök, toaletter och ett större rum som varit pastorsexpedition.

Församlingen ska istället flytta in i gamla Forsagården, som ju kyrkan köpt.