Bildt: Läckan försvagar diplomatin

1:53 min

Hundratals av de dokument som nu börjat offentliggöras av Wikileaks berör också Sverige. Utrikesminister Carl Bildt ser mycket allvarligt på att dokumenten läcks. Han anser att det kan försvaga diplomatins ställning.

Närmare 700 av dokumenten ska ha skickats från amerikanska ambassaden i Stockholm till USA.

– Vi måste kunna göra förtroliga bedömningar, till exempel av vad som verkligen pågår i ett land. Vi måste kunna föra förtroliga samtal med andra politiska ledare i känsliga lägen, utan att det når offentligheten. Om det når offentligheten kommer de inte att säga de sakerna till oss, säger Carl Bildt (M).

Svenska UD kontaktades av USA före gårdagens publicering, säger Carl Bildt, men där kände man vid tillfället inte till innehållet i dokumenten.

På webbplatsen Wikileaks är det bara drygt 200 av de över 250 000 dokumenten som sajten meddelat att man ska publicera, som har offentliggjorts.

671 av de läckta dokumenten ska ha skickats från amerikanska ambassaden i Stockholm. Wikileaks uppger att runt 300 är hemligstämplade.

Men långt ifrån alla är alltså publicerade i nuläget.

Ett dokument som publicerats kommer från Bryssel och omnämner Sverige som ett av de europeiska länder som var motsträviga till att säga ja till ekonomiska sanktioner mot Iran.

Utrikesminister Carl Bildt tycker att det är mycket anmärkningsvärt att de hemliga dokumenten kunnat läcka ut.

Frågan är om dessa dokument även kan skada svenska intressen på något sätt.

– I den meningen att vi tillhör dem som anser att det behövs mer diplomati i världen. En svagare amerikansk utrikesförvaltning och diplomati är icke i svenskt intresse, säger utrikesminister Carl Bildt.

Också Ove Bring, professor i folkrätt, säger att läckan kan få negativa konsekvenser för de diplomatiska samtalen.

– Det är diplomatins väsen att allt som sker inte kan vara offentligt från början. För att man ska komma till utrikespolitiskt kloka beslut kan det behövas en brainstorming och den sker ofta genom att ambassadörer ger väldigt personliga omdömen och kommentarer. Det är kommentarer som absolut inte är den statens utrikespolitik i det skedet, säger Ove Bring.