Städkonflikt närmare

Städkonflikten mellan arbetsgivarorgansationen Almega och Fastighetsanställdas förbund trappas upp.
Under måndagen varslade Fastighetsanställdas förbund om övertids- och nyanställningsblockad från och med den 7 juni. Arbetsgivarsidan avvisade förra veckan medlarnas slutbud,bland annat för att det ansågs innehålla för höga nyanställningslöner. Städavtalet berör 25 000 anställda.