Vindkraftsplaner kritiseras

Fiskare i Kårehamn på östra Öland är emot planerna på att bygga nästan 50 vindkraftverk i havet utanför Öland. Fiskarna är emot att bygga vindkraftverk nära hamnen, eftersom det är där de fiskar mest. Fiskarna är också oroliga över vilka konsekvenser kraftverken kan få för fiskbeståndet.
Ikväll håller vindkraftsbolaget Enron Wind ett möte i Löt, dit allmänheten bjudits in. De synpunkter som kommer fram vid mötet ligger till grund för den miljökonsekvensbeskrivning, som Enron måste lämna till regeringen när företaget ansöker om att få bygga vindkraftverken.