Fest i dåligt sex

I England delas varje år The Bad Sex In Fiction-Award ut - alltså en utmärkelse för sämsta sexscenen i litteraturen. Årets vinnare heter Rowan Somerville, och han fick priset bland annat för följande fraser: Like a lepidopterist mounting a tough-skinned insect with a too blunt pin he screwed himself into her. (Som en lepidopterist (insektssamlare) som fäster en insekt med en för slö nål, skruvade han sig in i henne)

Ett annat löd: Her nipple was like the nose of the loveliest nocturnal animal, sniffing in the night. (Hennes bröstvårta var som ett ljuvligt nattdjurs nos, sniffandes i natten)

- Vad tycker ni om dessa sexbeskrivningar? 

- Varför är det så svårt att skildra sex i litteraturen? (I film, tv, också kanske?) 

- Finns det några speciellt skrämmande sexskildringar du minns?