Tisdag 30 november 2010

Håkan Norén fortsätter skriva Nyköpings historia

Håkan Norén ger nu ut den andra delen av Nyköpings Historia. Boken har underrubriken "En ny stad växer fram" och handlar om tiden från mitten av 1700-talet fram till slutet av förra seklet. Där redogör han bland annat för den verkliga historien bakom TGOJ-banans tillkomst och han speglar också det lilla arbetaruppror som uppstod vid Nyköpings Bruks valsverk på 1860-talet.