Sjuksköterskor protesterar

Sjuksköterskorna på Kristinedals äldreboende i Jönköping frånsäger sig allt medicinskt ansvar för de boende i sommar.
Kommunen har inte lyckats skaffa fram en enda semestervikarie i sommar, och därför tycker sjuksköterskorna att arbetssituationen blir orimlig och att det är fara för patienternas säkerhet. Sjuksköterskorna har skrivit ett brev till ansvariga tjänstemän och politiker, som ska diskutera frågan imorgon.