Bilstaden vinner över promenadstaden

1:52 min

På 50-talet ville politikerna bygga bilstäder i Sverige på samma sätt som man gjort i USA. Numer talas det om blandstaden eller promenadstaden där man ska klara sig utan bil. Men Per Lundin, som är teknikhistoriker på KTH visar i en ny bok att de politiska besluten går på tvärs mot retoriken.

– Vi fortsätter att bygga efter bilen i väldigt stor utsträckning. Vi satsar till exempel i Stockholm enorma resurser på trafikleder och vi bygger in bilen genom att tillgodose parkeringsplatser, för närvarande en parkeringsplats per lägenhet, säger Per Lundin.

Han har inför nyutgåvan av den gamla boken undersökt åt vilket håll dagens politiska beslut går. Gynnar de främst kollektivtrafik, cyklar och promenerande eller bilismen. Hans slutsats är att bilstaden alltjämt vinner. Kommunalpolitiker på många håll oavsett färg är frikostiga med att ge tillstånd till nya köpcentrum längs med motorvägarna. Stormarknader som kräver bil för att ta sig till och som leder till att närhandeln dör ut.

I Malmö och Göteborg talar man om en blandstad, medan Stockholmspolitikerna myntat begreppet "promendstaden". Samtidigt har satsningarna i Stockholm på cykelbanor minskat med 80 procent till några miljoner kronor om året trots att antalet cyklister ökat med 75 procent det senaste decenniet. Istället satsar Stockholm på motortrafikleder som Södra länken, Norra länken och Förbifart Stockholm till en kostnad av åtskilliga miljarder.

– I längden blir det här en ohållbar ekvation för alla i de täta innerstäderna kan inte ha bilar så vi kommer till en situation där man måste välja mellan promenadstaden eller bilen, anser teknikhistorikern Per Lundin.

Men det nya stadsbyggnadsborgarrådet i Stockholm, moderaten Regina Kevius, håller inte med. Det finns plats för bilar i en promenadstad, bara de placeras i underjordiska garage eller överdeckade vägar.

– Min vision är att människor trivs i Stockholm och de som vill ha bil har möjlighet till en garageplats och de som vill promenera och nyttja kollektivtrafiken har möjlighet att göra det och att vi inte har speciellt mycket motorvägar rakt igenom city, säger Regina Kevius.