Ö-länder mest angelägna om nytt klimatavtal

2:17 min

Bland de länder som drabbas först av klimatförändringar är de små ö-länderna, som riskerar att dränkas med stigande havsnivå. Dit hör Salomonöarna. Collin D Beck, som är landets FN-ambassadör, hoppas nu att klimatförhandlingarna i Cancún ska rädda en fortsättning för Kyoto-protokollet som reglerar utsläppen för vissa stora industriländer.

"Utan Kyotoprotokollet överlever vi inte", säger Collin D Beck.

Det som är tydligt under de första dagarna här i Cancún, är oron bland framför allt utvecklingsländer för att en andra period av Kyotoprotokollet inte blir av.  Det är det enda överenskommelse där industriländer förbundit sig att minska sina utsläpp.

2012 löper det ut, och ska det inte bara bli som ett skal utan innehåll, behövs ett beslut här i Cancún.

Kyotoprotokollet blev till i Japan, men Japan som har tvekat om en fortsättning säger nu ännu mer bestämt nej till det. Collin D Beck menar att hans landsmän då döms till ett svårare liv.

Förhandlingarna handlar dels om att försöka bromsa koldioxidutsläppen, men också om hur vi ska kunna leva med klimatförändringar. Meteorologernas senaste mätningar bekräftar att de extrema vädren, som orkaner och kraftig torka, snarast blir både vanligare och kraftfullare.

Om det är effekter vi nu ser av klimatförändringarna vet man inte än, säger chefen för meteorologernas världsorganisation Ghassem Asrar. Men de låglänta länderna kan inte ta risken att vänta, de måste få hjälp att bygga hållfast och planera för värre väder.