Linköpings slott äldre än man trott!

14 min

De omtalade C14-dateringarna (kol-14) av Linköpings slott nu är analyserade  och det visar sig att slottet är äldre än vad många experter tidigare hävdat!

Slottets älsta delar visar sig vara byggda redan i mitten av 1100-talet  vilket är tidigare än vad många experter tidigare trott! Det visar de kol-14-dateringar som arkeolog Eva Modén låtit göra på material från slottets äldsta delar. Tidigare har historiker hävdat att slottet byggdes runt 1220-1230 men C14-analysen bestämmer alltså de äldsta delarna till mitten av 1100-talet. Eva Modén säger till Radio Östergötland att det stämmer väl med det faktum att det hölls ett stort kyrkomöte i Linköping 1153 och att tidigare fynd tyder på att man haft bråttom.