Bilhandeln tar fart - men utsläppen minskar inte

2:10 min

Det är fortsatt bra fart på nybilsförsäljningen i Sverige, visar siffrorna för november månad från branschorganet Bil Sweden. Samtidigt visar Trafikverkets siffror att trafikens utsläpp av koldioxid inte minskar trots att svenskarna väljer bränslesnålare bilar. 

Det är tre tunga statliga myndigheter som står för den dystra nyheten att trafikens utsläpp inte minskar.

Beräkningen kommer från Trafikverket, Naturvårdsverket och Konsumentverket och visar visserligen att de nya bilar som såldes i Sverige under första halvåret i år släppte ut 5 procent mindre koldioxid per kilometer än de bilar som såldes 2009.

Men trots det minskar inte trafikens samlade utsläpp. Orsaken är att bilarna samtidigt blir fler och körs längre.

Den ökande trafiken har lett till att trenden de senaste två åren med minskade utsläpp från trafiken nu är bruten. Att nya bilar har blivit bränslesnålare och att andelen förnybara bränslen har ökat har inte räckt för att kompensera för trafikökningen.

Sedan 1990 har trafikens utsläpp ökat med 13 procent. Enligt Trafikverket krävs nya drivmedel och en ny syn på trafiken för att minska biltrafikens ökning utan att försämra tillgängligheten, som det heter.

Det är riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 som får de tre myndigheterna att höja ett varnande finger.

Men trots dessa dystra siffror fortsätter alltså svenskarna att köpa nya bilar och faktiskt allt fler miljöbilar.

Antalet registreringar av miljöbilar ökade under november med 56,1 procent och uppgick till 11 584. Andelen miljöbilar i november var 43,3 procent. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 39,4 procent, jämfört med 38,3 procent samma period förra året.

Andelen bränslesnåla bilar ökar kraftigt.  Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under november med 99,9 procent. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 96,3 procent.

Enligt Bil Sweden registrerades det 26 752 nya personbilar i november. Det är en ökning med 32,9 procent jämfört med samma månad förra året. Hittills i år har 259 914 nya personbilar registrerats, en ökning med 34,0 procent jämfört med motsvarande period 2009.

För AB Volvo ökade registreringarna av tunga lastbilar med 38,6 procent till 201 fordon, medan Scania redovisade en uppgång med 16,8 procent till 167. Säljsiffrorna fick Volvos B-aktie att stiga på börsen, upp över 3 procent.

Hur gick det då för Saab Automobil? Hittills i år har Saab sålt 7 544 bilar i Sverige jämfört med 6 638 förra året.

Det blev en rejäl uppgång i november, över 1 100 bilar, varav merparten var av gamla 9-3-modellen. 327 av den nya 9-5:an hittade köpare.