Minister vill kunna stoppa niqab i skolan

2:15 min

Efter DO:s beslut att det är diskriminerande att utestänga en elev som bär heltäckande slöja vill integrationsminister Erik Ullenhag, FP, ändra i lagstiftningen. Syftet är att kunna förbjuda heltäckande slöja i skolan. Även S vill se över lagstiftningen. Frågan splittrar de politiska partierna.

– En viktig del av undervisningssituationen är ju kommunikation - se varandra i ögonen, se ansiktsmimik, vilket gör att jag har stor förståelse för att en lärare eller rektor på en skola säger nej till heltäckande klädsel. Man ska ha den möjligheten ute på skolorna, säger Erik Ullenhag.

Det var för knappt två år sedan som en kvinna började på en barnskötarutbildning för knappt vid ett vuxengymnasium i Stockholm. Skolan förbjöd kvinnan att bära niqab, en slöja som täcker ansiktet förutom ögonen. Kvinnan valde då att anmäla skolan till Diskrimieringsombudsmannen.

Efter nästan två års utredande kom idag DO:s beslut. DO säger att det inte var förenligt med lagen att ha ett generellt förbud mot heltäckande slöja.

– Lagstiftningen är väldigt tydlig och säger att det kan man inte, utan man måste göra en prövning av om det inte är möjligt att bedriva undervisningen för den här eleven. Sedan har vi gått in i det här individuella fallet och tittat på hur förutsättningarna har varit för henne, och kommit fram till att det inte funnits bärande skäl att utestänga henne, säger DO Katri Linna.

Eftersom den kvinnliga studenten i niqab fick gå kvar i skolan under tiden som ärendet utreddes av Diskrimineringsombudsmannen och kvinnan nu är klar med utbildningen har DO valt att inte driva ärendet vidare till domstol.

Folkpartiledaren Jan Björklund sa redan i somras att han tycker att det är extremt olämpligt att tillåta klädsel som täcker ansiktet och att han vill ha en lagstiftning som slår fast att en skola alltid ska ha möjlighet att stoppa en elev.

Nu säger integrationsminister Erik Ullenhag att DO:s beslut stärker honom och Folkpartiet att det är dags att se över lagstiftningen.  Men ännu har han inte förankrat sin linje hos de andra regeringspartierna.

– Det är Folkpartiet som kommer att driva på och jag hoppas att vi kommer att kunna ta ett initiativ till en lagändring gemensamt i regeringen.

Ser du som integrationsminister att en hårdare lagstiftning mot heltäckande slöja kan innebära att unga flickor som bär sådan i stället lämnar skolan?

– Så ska det inte vara. Däremot ska vi ha en situation där lärare och rektorer har möjlighet att fatta beslut om att man ska kunna se varandra i ansiktet i undervisningssituationen. Det tror jag underlättar undervisningssituationen om läraren gör den bedömningen - och den bedömningen ska läraren ha möjlighet att göra, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Även Socialdemokraterna tycker att det nu är dags att se över lagstiftningen.

– Vi tror att det är viktigt i en undervisningssituation att mötas ansikte mot ansikte. Det är rimligt att lärare och rektorer har möjlighet att ställa de kraven, säger Socialdemokraternas skoltalesman Mikael Damberg.

Men frågan om den heltäckande slöjan niqab splittrar partierna. Medan Sverigedemokraterna driver en helt egen linje genom att vilja ha ett totalförbud för heltäckande slöja i skolan, tycker Moderaterna att det är alldeles för tidigt att dra slutsatsen att lagen bör ses över.

Inte heller Centerpartiet eller Kristdemokraterna vill i dagsläget ändra i lagen.

Miljöpartiet liksom Vänsterpartiet tycker att alla har ska ha rätt till utbildning oavsett om man bär slöja eller inte.

– En lagstiftning kommer bara att innebära att vi marginaliserar de här kvinnorna och flickorna, och kanske bara skjuter iväg dem till religiösa skolor och det tycker jag är ett ännu större problem, säger utbildningVänsterpartiets Rosanna Dinamarca.

Vad säger du om argumentet att det är viktigt med ögonkontakt i undervisningssituationer?

 – Då undrar jag om deras inställning till exempelvis distansutbildning. Ska vi förbjuda det också i framtiden?